Skip to content Skip to footer

Kalite Politikamız

PVC pencere ve kapı profilleri, ahşap kompozit kapı, kompozit, polimer inşaat kalıbı, dekoratif iç ve dış mekan duvar kaplaması, polymer çatı ve duvar paneli, derin kuyu sondaj borusu ile yardımcı malzemeleri üretimi, elastik yer döşemesi yapmakta olan ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş.’de, kalite yönetim sisteminin benimsenmesi amacıyla bir politika belirlenmiş ve yürürlüğe koyulmuştur.

Bu politikanın ilkeleri;

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır.

Çevre Politikamız

PVC kapı ve pencere profilleri, ahşap kompozit kapı ,kompozit profil, polimer inşaat kalıbı, polymer çatı ve duvar paneli, dekoratif iç ve dış mekan duvar kaplaması, derin kuyu sondaj borusu, elastik yer döşemesi üretimi yapmakta olan ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş., çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır.

ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.

Bu amaçla;

ilke edinmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız

“Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.”

İşte ulaşmak istediğimiz temel hedef budur! Adokapı’da benimsenen İnsan Kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir;

Bunlar:

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;

Müşteri Memnuniyeti
Politikamız

Adokapı’nın müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızdan hediye olarak algılanır. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri “müşteri memnuniyetine” dönüştürmek üzere kullanırız.

Adokapı, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.